Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Novosti iz struke

Slika
Nosioci dozvola za stavljanje u promet lijekova sa aktivnom supstancom febuksostat BERLIN CHEMIE / Menarini BH d.o.o. i Farmavita d.o.o. u dogovoru sa Evropskom agencijom za lijekove i Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) uputili su pismo zdravstvenim radnicima...
Slika
Nosilac dozvole za stavljanje u promet lijeka Tyverb, Novartis BA d.o.o. je u saradnji s Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) uputio pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni terapijske indikacije zbog nedostatka podataka o djelotvornosti lapatiniba u odnosu na...
Slika
Nosilac dozvole Roche d.o.o.-Roche Ltd. u dogovoru sa Evropskom agencijom za lijekove (engl. European Medicines Agency, EMA) i Agencijom za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH), obavještava relevantne zdravstvene radnike o sljedećem: Sažetak Nakon primjene lijeka Actemra (t...
Slika
Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, odnosno njen Glavni ured za farmakovigilancu i materiovigilancu u Mostaru, pripremila je i objavljuje svoj drugi izvještaj o neželjenim djelovanjima lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini .(ALMBiH)
Slika
Praćenje nuspojava lijekova (farmakovigilancija) odvija se od sredine prošlog stoljeća, kao rezultat talidomidske tragedije, koja je za posljedicu imala veliku civilizacijsku katastrofu uslijed korištenja nedovoljno ispitanih lijekova, odnosno lijekova koji su odobreni za primjenu na ljudima, a da za ...
0 0