Titova do br.34, SPO lamela A/II
Ikona

Pozovite nas

+387 35 271 203

Ikona

Pronađite nas

Tuzla, BiH

Edukacija

29. naučno-stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH

 

14.03.2019 11:32
Slika
 
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRICS«
ČASOPIS UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA,
KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA TUZLA
29. naučno-stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH
»AKTUELNI PROBLEMI U PEDIJATRIJI − 2019«
Subota, 30. mart 2019. godine
Kongresna sala hotela »Tuzla« u Tuzli

Sastanak je bodovan od strane Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Kotizaciju od 80
KM + PDV uplaćuju svi učesnici Sastanka. Kotizacija uključuje: pravo sudjelovanja na
Sastanku, certifikat o sudjelovanju, aktuelni broj časopisa »Central European Journal of
Paediatrics«, kafe pauzu i koktel. Uplatu kotizacije potrebno je doznačiti na račun JZU
UKC Tuzla, broj: 1401011110002946, SBERBANK BH D.D. SARAJEVO Svrha doznake: 29.
sastanak pedijatara. Kotizaciju je po gore navedenoj cijeni moguće uplatiti i gotovinom
na recepciji kod organizatora Sastanka pri registraciji na dan održavanja od 9.00 do 10.00
sati. Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 720 740 ili putem e-maila:
husref.tahirovic@untz.ba ili paediatricstoday@gmail.com.

SASTANAK ĆE BODOVATI I KOMORA MAGISTARA FARMACIJE TK
0 0